Guatemala - Rad Via

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Guatemala

Animační programy > Archiv

Dne 20. 02. 2015 proběhl na Hotelové škole Radlické v Praze den pro děti, související s výstavou pana Hodonského. Tento umělec Guatemalu osobně navštívil, což ho inspirovalo k vytvoření obrazů v galerii. Celá akce byla tedy zaměřena na tuto překrásnou zemi, především na přírodu a mayskou kulturu.

Tato akce byla vytvořena především studenty této školy, kteří se na průběhu akce podíleli. Děti se nejprve rozdělily do týmů po deseti, kde si na ruce vytetovaly barevné ještěrky.  Po úvodní hře si každá skupinka prošla již zmíněnou výstavu se svým přiděleným průvodcem, tedy studentem této školy, v galerii zároveň měly za úkol nalézt ztracenou ještěrku, která se ukrývala v obraze. Průvodce je po celou dobu doprovázel po všech stanovištích. Jednalo se například o ochutnávání ovoce, opičí dráhu, taneční choreografii a další skupinové hry. Všechny tyto atrakce jim měly umožnit poznat mayskou kulturu. Nakonec se děti vydaly hledat do školní zahrady ztracený poklad Mayů.

Děti si den užily a my doufáme, že nás někdy opět navštíví, a budeme spolu moci hledat a poznávat jiné země a kultury.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky